Ідеологія

Ідея Національного Альянсу

Засновуючись на ідейних основах ідеології українського націоналізму, висловлених в Декалозі, цілях життя, 12 прикметах характеру, 44 правилах життя українського націоналіста, Національний Альянс відстоює і здійснює такі засади:

Вірність Богові

”Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний” (Матея 5.48). Бог – творець світу і життя, є головною причиною та метою людського життя. Віра в Бога є невід’ємною від людини та визначальною основою гідного життя особи та суспільства. Бути вірним Богові означає визнавати та здійснювати усім своїм життям світоглядні і моральні правди, дані Всевишнім. Віровизнання народу є вищим виявом його національного духу. Впродовж останнього тисячоліття Христянство стало основою релігійної духовності українців. Рідними для українського народу християнськими церквами є Українські патріархальні Православна та Греко-Католицька Церкви. Поряд з любов’ю Бога головною заповіддю християнської віри є любов ближнього. Найкраще можемо віддати Богові шану своєю чинною любов’ю до Батьківщини, рідного народу та кожного ближнього.

Націоналізм

“Україна понад усе”. Україна – це ми, це наша країна, батьківщина, держава, культура. Наші предки, як самостійний народ, своєю працею і боротьбою впродовж тисячоліть творили її, і ми продовжуємо творити сьогодні. Самостійний, державний народ – нація – є найвищою формою людської спільноти. Людство складається з окремих держав, які на власний розсуд творять свою історію і культуру. Обличчя світу формують розвинуті, прогресивні, духовно сильні нації. Незалежність і могутність країни є головною запорукою задоволення особистих інтересів її суспільства. Бути вірним Україні означає: бути відданим культурі, цінностям та інтересам української нації; робити все для того, щоб наша держава посіла провідне місце серед народів світу.

Аристократизм

“Якість перед кількістю”. Світ належить кращим. Історію, майбутнє, поступ творять кращі, ті, які своїми власними зусиллями здобули право на провідництво та ведуть за собою інших. Зміст історії людства – прагнення до розвитку, високого ґатунку, першості, всебічне удосконалення людини у життєвій праці і боротьбі за свої ідеали. Катехизис українського націоналіста є духовною основою виховання кращої людини, провідника української нації, а відтак і провідника усього людства.

Лицарство

“Перемога або смерть”. Життя особи і суспільства – це праця і боротьба заради здійснення своїх ідеалів. Головні риси лицаря: вірність своїй ідеї та мужність для втілення її в життя; вірність і мужність аж до смерті. Перемога належить тим, що готові на все, аби досягнути своєї мети. Маємо бути всебічно готовими до захисту особистої честі та інтересів української нації. Для цього немає завеликої жертви та добрі усі дієві засоби.

Здоровий спосіб життя

“Здоровий дух в здоровому тілі”. Тільки здорова і сильна тілом та духом людина може прагнути кращого, і осягнути його, може стати на службі високих ідеалів Бога і нації. Сила і здоров’я українського суспільства – в силі і здоров’ї його членів. Відкидаємо усе, що шкодить нашому здоров’ю, зокрема тютюн, алкоголь, наркотики та сурогатні статеві відносини. Плекаємо духовну і фізичну духовність та витривалість.

Покликання

НА “НА – кузня провідників суспільства”. Сила нації в патріотизмі та досконалості її громадян, особливо молоді. Майбутнє українського суспільства в руках кращих представників молодого покоління. Справжня мета НА – плекання всебічно досконалої української людини, нового покоління провідників суспільства. Поширення націоналістичної ідеї та організації серед усієї української молоді є одним з наших головних завдань . Націоналістичне виховання української молоді є запорукою кращого майбутнього, справжньої самостійності та могутності України..

Ідеологічні засади

Із самої назви “Національний Альянс” випливає, що національна ідея є єдиним чинником для об’єднання (альянсу) всіх українців у світі. Звідси зрозуміло, що першим і основним ідеологічним засновком організації є:

Національна ідея як націотворча концепція, що інтегрує всіх українців в Українську Націю, яка є найвищим суспільним утворенням, що виступає посередником між особою та вічністю. Українська Нація є творцем і єдиним джерелом Української Держави, яка існує для Нації і кожного українця зокрема, а не навпаки. Українська Держава забезпечує становлення української присутності у світі, розвиток Нації і реалізацію прагнень кожного українця. Українська національна ідея повинна об’єднати всіх українців у прагненні до найвищого розвитку, самовдосконалення і забезпечення оптимальних умов для існування. Вона є гармонією інтересів колективного та індивідуального. Усвідомлюючи деструктивну роль узагальнюючого космополітизму, як і всіх уніфікуючих суспільних доктрин, вважаємо, що національний плюралізм є основною умовою справедливого світового порядку. Нація володіє основними рисами, які виражаються в самобутніх традиціях і звичаях, мові і культурі, території з її специфікою і особливостями, історії як ретроспективі і, відповідно, перспективі буття національного організму. Національно ідентифікована особистість може з більшим правом претендувати на свободу і самовираження. Це стверджує важливість морального імперативу ідеї “укорінення”, яка рятує людину від безликості і відсутності орієнтиру. “Укоріненість” дає людині відчуття спадкоємності поколінь і традицій, національний менталітет і відчуття перспективи і, врешті-решт, свободи, оскільки ні людина, ні світ не можуть бути вільними, якщо не є вільною нація.

Традиція лежить в основі будь-якого здорового суспільного організму і є його внутрішнім регулюючим чинником. Національний Альянс сповідує універсальні моральні цінності, які виривають людину з приземленості і підкоренню побуту і скеровують до пошуку вічних вартостей, і, в наслідку, заглиблення в Абсолют. Орієнтиром є цінності, які випливають з традицій українського народу та християнської моралі, в основі яких лежать потреба плекання і оберігання сім’ї, як основного джерела української нації, почуття побратимства з кожним українцем у світі, дотримування основних засад піднесеного життя індивіда, плекання культури як основного смислотворчого елементу в житті людини.

Життєвий ідеалізм. Національний Альянс вважає, що кожна людина прийшла в світ з певною місією, найвищим устремлінням якої є якнайкращий розвиток власних талантів та розвиток органічного суспільного життя – Нації. Кожен українець повинен від народження думати про необхідність власного вкладу в життя нації і, відповідно, людства, яке є мультиверсумом Націй.

© Всі права захищені - 2021, НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС
Розробка сайту