Ідеологія

Національний Альянс

Із самої назви “Національний Альянс” випливає, що національна ідея є єдиним чинником для об’єднання (альянсу) всіх українців у світі. Звідси зрозуміло, що першим і основним ідеологічним засновком організації є:

Національна ідея, як націотворча концепція, що інтегрує всіх українців в Українську Націю, яка є найвищим суспільним утворенням, що виступає посередником між особою та вічністю. Українська Нація є творцем і єдиним джерелом Української Держави, яка існує для Нації і кожного українця зокрема, а не навпаки. Українська Держава забезпечує становлення української присутності у світі, розвиток Нації і самореалізацію прагнень кожного українця. Українська національна ідея повинна об’єднати всіх українцівв прагненні до найвищого розвитку та самовдосконалення і забезпечення оптимальних умов для існування і є гармонією інтересів колективного та індивідуального. Усвідомлюючи деструктивну роль узагальнюючого космополітизму, як і всіх уніфікуючих суспільних доктрин, вважаємо, що національний плюралізм є основною умовою справедливого світового порядку. Нація володіє основними рисами, які виражаються в самобутніх традиціях і звичаях, мові і культурі, території з її специфікою і особливостями, історії, як ретроспективі і, відповідно, перспективі буття національного організму. Національно ідентифікована особистість може з більшим правом претендувати на свободу і самовираження. Це стверджує важливість морального імперативу ідеї “укорінення”, яка рятує людину від безликості і відсутності орієнтиру. “Укоріненість” дає людині відчуття спадкоємності поколінь і традицій, національний менталітет і відчуття перспективи і, врешті-решт, свободи, оскільки ні людина, ні світ не можуть бути вільними, якщо не є вільною нація.

Традиція лежить в основі будь-якого здорового суспільного організму і є його внутрішнім регулюючим чинником. Національний Альянс сповідує універсальні моральні цінності, які виривають людину з приземленості і підкоренню побуту і скеровують до пошуку вічних вартостей, і, в наслідку, заглиблення в Абсолют. Орієнтиром є цінності, які випливають з традицій українського народу та християнської моралі, в основі яких лежать потреба плекання і оберігання сім’ї, як основного джерела української нації, почуття побратимства з кожним українцем у світі, дотримування основних засад піднесеного життя індивіда, плекання культури, як основного смислотворчого елементу в житті людини.

Життєвий ідеалізм. Національний Альянс вважає, що кожна людина прийшла в світ з певною місією, найвищим устремлінням якої є якнайкращий розвиток власних талантів особи та розвиток органічного суспільного життя – Нації. Кожен українець повинен від народження думати про необхідність власного вкладу в життя нації і, відповідно, людства, яке є мультиверсумом Націй.


Ідея Національного Альянсу

Національний Альянс – молодіжна громадська організація, яка стоїть на засадах українського націоналізму, християнських цінностей і здорового способу життя.

Метою  організації є плекання нового покоління української еліти для розбудови української національної держави. Діяльність Національного Альянсу охоплює широкий спектр питань та напрямків – від громадсько-політичних акцій спротиву до проведення вишкільних таборів та культурно-мистецьких заходів.

Організація є офіційно зареєстрованою, незалежно від будь-яких політичних партій. Основні джерела фінансування організації: робота з органами державної влади, робота з бізнесом, з міжнародними донорськими структурами і власна бізнесова діяльність.

Основні гасла Національного Альянсу –  Бог! Україна! Свобода!


 

Символіка Національного Альянсу

Національний Альянс

Емблемою Національного Альянсу є стилізований Тризуб з великих  літер «НА» (абревіатура назви організації Національний Альянс) та меча, піднятого вістям вгору, який символізує мужність, нескореність духу та те, що боротьба за Україну триває. Національний Альянс є тією організацією, що з мечем стоїть на захисті національних інтересів України та веде молодь до нових великих звершень в  ім’я України!

Прапор Національного Альянсу – чорне полотно на всю величину, якого розміщена емблема організації білого кольору. Чорний колір символізує рідну землю, яка несе у собі пам’ять про минуле, –  є теперішнім і буде нашим майбутнім. Білий колір – це символ духу, чистоти та святості ідеї.